Samozatezna spojnica Lamello Divario P-18

Lamello Divario P-18 nevidljiva samozatezna spojnica

Lamello Divario P-18 nevidljiva samozatezna spojnica za klizno spajanje. Pričvršćuje se u žljeb P-sistema koji zaključava formu za nekoliko sekundi.

Spojnica se koristi za uvlačenje polica ili vertikalnih pregrada u već montiran korpus nekog nameštaja. U tom procesu, Divario P-18 čvrsto spaja radne komade i obezbeđuje savršeno zatvorene spojeve bez vidljivih spojnica. Divario P-18 se koristi za spajanje polica na pregrade debljine 18 mm ili u čeonim spojevima debljine od 12 mm.