Klizači sa donjom montažom - Sa usporivačem - Potpuno izvlačenje