Klizači sa donjom montažom - Sa usporivačem - Delimično izvlačenje