Klizači sa donjom montažom - Push to Open - Potpuno izvlačenje